Project Description

Open afsluitingen (van draad of draadgaas) kunt u zonder vergunning plaatsen tot 2 meter hoog. Het plaatsen van ieder ander type afsluiting of hekwerk is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden.

Let wel: Een afsluiting plaatsen op de perceelsgrens kan enkel als beide buren akkoord zijn. Is er geen akkoord, dan moet u de afsluiting langs uw kant van de perceelsgrens plaatsen.

De vrijstelling geldt enkel als aan volgende voorwaarden is voldaan.

  • maximale hoogte
    • In de voortuin maximaal 1 meter hoog.
    • In de zij- en achtertuin maximaal 2 meter hoog
  • afstand: de gesloten afsluiting ligt volledig binnen een straal van 30 meter van de woning van de eigenaar die de afsluiting wil plaatsen.
  • De algemene checklist “vrijstellingen” bevat een aantal voorwaarden. Doorloop deze checklist grondig: Checklist_Vrijstelling (137 kB) pdf
  • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.