Project Description

Het leggen van graszoden kan in principe het hele jaar door. Weersomstandigheden zoals hevige regenval, sneeuw of vorst vormen echter een uitzondering op de regel. Om die reden is gras leggen in de winter op voorhand al vaak af te raden.

De staat van de ondergrond is erg bepalend of het leggen van graszoden wel of niet slim is. Wanneer de ondergrond bevroren, en daardoor hard geworden is, kan deze vanzelfsprekend onmogelijk worden bewerkt dan wel geëgaliseerd.

Daarnaast zouden de wortels van de grasmat zich niet kunnen vestigen.

Wat niet iedereen weet is dat te veel neerslag ook een probleem kan zijn bij het leggen van graszoden. Spitten of frezen in een (te) natte bodem kan namelijk ernstige structuurbederf veroorzaken. Dit kan vervolgens op vrij korte termijn weer vervelende groeiproblemen van het gras als gevolg kan hebben.