Project Description

Beste moment om gras te zaaien

Gras zaaien kan bijna het hele jaar door. De beste tijd om te zaaien is van februari tot en met oktober, mits de bodemtemperatuur minimaal 10 °C is. In het najaar heb je als voordeel dat de bodem nog warm is van de zomer. In het voorjaar zaaien kan ook heel goed. Wanneer je in het voorjaar zaait, zal de kiem veel energie steken in het creëren van blad. Hij wil namelijk bloeien. Hierdoor ontwikkelen de wortels zich minder goed.