Project Description

Klinkers leggen en bestrating

Door de kantopsluiting eerst te plaatsen, vermijd je dat je klinkers gaan schuiven. Kies voor een brede of een diepe kantopsluiting en voorzie altijd een steunkussen in mager beton (150 à 200 kg cement / m3 = 1 deel cement per 5 à 7 delen zand). Leg voorlopig een rij klinkers tussen de kanten om de afstand exact te bepalen.

Zorg voor een drainerende ondergrond onder je klinkers. Maak hem stabiel met een stabilisémengsel van zuiver gewassen rivierzand (0/2-0/5 mm) waarbij je per kubieke meter maximaal 150 kg cement toevoegt (1 deel cement per 7 delen zand). Dat mengsel moet je gelijkmatig verwerken binnen de 3 uur, met een dikte van 15 cm. Vermijd vlekken door de stabilisé snel weg te borstelen. Heb je heel diep moeten graven? Gebruik dan gebroken steenslag om de onderlaag op te vullen.

Voorzie 15 % overdikte en verdicht om te vermijden dat de straatlaag erin wegspoelt. Zorg ervoor dat de bovenzijde van de fundering 1 % verval richting de straat vertoont om regenwater te laten aflopen weg van het huis.

Maak met hetzelfde funderingsmengsel een straatlaag, afgereid op een egale dikte van 4 cm (3 cm na verdichting). Die straatlaag werkt kleine dikteverschillen tussen de klinkers weg en wordt bijgevolg niet eerst verdicht. Het verdichten gebeurt pas bij het aantrillen van de klinkers na de plaatsing.
Leg de klinkers op de straatlaag tegen elkaar, met een kleine voeg. Vermijd waterplassen op de bestrating door de klinkers te plaatsen met een verval van 1 à 2 cm per meter. Houd er ook rekening mee dat de klinkers best enkele centimeters boven het niveau van de perken liggen.