Project Description

Terug knotten van eikenboom en snoeien fruitboom

Het knotten van bomen is een snoeiwijze die alleen bij speciale knotbomen gehanteerd wordt. Bomen knotten houdt in dat de takken van de boom worden teruggesnoeid naar de oorsprong. Omdat knotbomen elke 1 tot 3 jaar gesnoeid worden stapelen de snoeiwonden zich snel op, waardoor er een typerende knot ontstaat.