Project Description

Maaien van hoge vegetatie en klepelen van snoei afval

Klepelen bestaat erin om al het maaiafval van takken en grassen te vermalen tot kleine snippers. Waarna er twee opties zijn. Ofwel laat u dat materiaal gewoonweg op de grond liggen. Het organisch materiaal zal composteren en langzaamaan zullen alle voedingsstoffen in de grond dringen.