Project Description

Plaatsen van drainagebuis

Wat is drainage?

Drainage is een speciale methode om overtollig water in de grond af te voeren. De meest gebruikte vormen van drainage zijn oppervlaktedrainage en ringdrainage. Oppervlaktedrainage wordt veel toegepast in de landbouw om een drassige bodem te voorkomen. Het is ook een manier om plassen in bijvoorbeeld een paardenbak tegen te gaan. Ringdrainage doet in feite precies hetzelfde, maar heeft een ander doel: voorkomen dat grondwater weglekt naar kelders en kruipruimtes. We spreken van ringdrainage, omdat deze vorm van drainage niet in de complete bodem wordt aangelegd maar alleen in een ring om een huis of gebouw.

Hoe werkt drainage?

Drainage bestaat standaard uit minimaal de volgende onderdelen: drainagebuizen en één of meerdere afvoerbuizen. De drainagebuizen worden horizontaal onder de grond geplaatst en waterpas gelegd. Ze zijn voorzien van kleine perforaties waar water in de grond onder invloed van de zwaartekracht in wegzakt. Zo wordt het overtollige water dat de bodem niet kan opnemen verzameld. De drainagebuis of het netwerk van drainagebuizen wordt aangesloten op een eindbuis. Deze wordt met afschot geplaatst, ofwel in een lichte schuine hoek. Op die manier zuigt de eindbuis het verzamelde water in de drainagebuizen aan, zodat het in een sloot, riool of put kan worden afgevoerd.

Hoe drainage aanleggen?

Om drainage aan te leggen is het noodzakelijk om sleuven te graven. De diepte en de juiste onderlinge afstand tussen parallel lopende buizen is zowel afhankelijk van de grondsoort als het type toepassing. Hoe hoger de buizen liggen, hoe kleiner de onderlinge afstand tussen parallel lopende buizen. Vul de sleuf op met een laag schelpen of grofkorrelig zand nadat u de drainagebuizen heeft geplaatst. Wij adviseren een laag van zo’n 40-45 cm. De bovenste 20 cm kunt u gewoon opvullen met tuinaarde of straatzand. Maak deze laag niet te groot, want anders kan het water de sleuf minder goed bereiken.