Project Description

Braakliggende gronden blijven niet onbegroeid. Al snel zullen pioniersplanten de bodem koloniseren. Dit mag nooit uw langetermijndoelstelling zijn.

Voorkomen

Zaai braakliggende grond zo snel mogelijk in. Gebruik een mengsel van akkerkruiden zoals klaproos, korenbloem,…of van groenbemesters zoals phacelia, boekweit en gele lupine. Het eerste jaar is geen beheer nodig.

Maai in oktober als u een permanente bloemenakker wil. Een bloemenakker is geschikt voor matig voedselrijke en lichte bodems, niet voor zware kleibodem noch voor bemeste teelaarde. Laat het maaisel een week liggen zodat de zaden vrijkomen. Voer vervolgens het maaisel af. Bewerk lichtjes de bodem in het voorjaar. Op een verstoorde bodem zullen de zaden kiemen en krijgt u opnieuw een bloemenakker.

 

Als u gedurende het tweede jaar bomen en struiken plant, beperkt het beheer van de kruidlaag zich tot het weghalen van het maaisel en het verstoren van de bodemlaag. Zo kunnen de gevallen zaden kiemen. Na drie tot vier jaar sluit het kronendak en is er gebrek aan licht.

Alternatieven

Door het invoeren van een intensief maaibeheer verdwijnen spontaan vele ongewenste eenjarigen en komt er een natuurlijke graslandvegetatie in de plaats. Beheer vanaf dan de vegetatie zoals een kort grasland of gazon.