Project Description

Vellen notenboom en verhakselen takken

XH Tuinconcept zal de boom veilig en snel vellen door deze gefaseerd onder handen te nemen. Wij beginnen bovenaan. Eerst worden daar alle zijtakken van boven naar beneden weggehaald. Als alleen nog de stam over is kan de boom worden omgezaagd. Dit kan op twee manieren: 1) van onderen, of 2) geleidelijk van boven naar beneden. Een boom van onderen omhakken kan echter alleen als er voldoende ruimte is. De boom zal namelijk in zijn geheel omvallen. Zeker in de bebouwde kom is hier meestal geen ruimte voor. De boom zal hoogstwaarschijnlijk in jouw situatie dan ook in gedeeltes van boven naar beneden worden afgezaagd.